Våra tjänster


Vi tillhandahåller alla tänkbara tjänster inom redovisning och bokföring.
  • löpande bokföring
  • moms
  • skatt och arbetsgivaravgifter
  • skattedeklarationer
  • lönehantering
  • personal
  • årsredovisning
  • årsbokslut
  • ekonomistyrning
  • deklaration.
Vi har även ett nätverk av revisorer och jurister att vända oss till vid behov.


Företagares behov kan se väldigt olika ut. Någon vill ha stöttning i allt från att betala leverantörsfakturor till att deklarera. Andra väljer att sköta en stor del själva och vill att vi stämmer av en gång per månad. En del väljer att lämna in sitt material till oss varje månad och andra föredrar att vi sitter hos dom med jämna intervaller.

Det är dina behov som företagare som styr vårt samarbete.

Hör av dig till Gabriella Ahlström för vidare samtal om hur vi kan hjälpa dig!

Välkomna till Argentaria önskar Helena, Cecilia och Gabriella.